sigle UE

Organizații Profesionale - Startupsmart500.ro Platforma firme Diaspora

Organizații Profesionale / Patronate

Team of young entrepreneurs
 • Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație — CRJI
 • Asociația Jurnaliștilor Români — AJR
 • Asociația Română a Profesioniștilor Mass Media — ARPM – [2]
 • Asociatia Profesioniștilor de Televiziune din România (APTR)
 • Uniunea Jurnaliștilor Români de Pretutindeni – http://www.ujrp.org
 • Alianța Națională a Uniunilor de Creatori (ANUC)
 • Asociația Administratorilor de Fonduri — AAF
 • Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri — AAEC
 • Asociația Analiștilor Financiar Bancari din România — AAFBR
 • Asociația Artiștilor Fotografi din România (AAF)
 • Asociația Brokerilor — www.asociatiabrokerilor.ro
 • Asociația Civic Media — ACM
 • Asociația Chinologică Română (AChR)
 • Asociația Consultanților în Management din România — AMCOR
 • Asociația de Leasing și Servicii Financiare Nebancare (sau Asociația Societăților Financiare) — ALB
 • Asociația de Management a Creanțelor Comerciale — AMCC
 • Asociația de Plăți Electronice din România — APERO
 • Asociația Procurorilor de la Parchetele de pe lângă Judecătorii — APPJ
 • Asociația Procurorilor din România
 • Asociația Profesională a Angajaților din Paza -(http://www.apap.ro/ APAP)
 • Asociația Degustătorilor Autorizați din România — ADAR
 • Asociația Generală a Economiștilor din România — AGER
 • Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)
 • Asociația Investitorilor pe Piața de Capital — AIPC
 • Asociația Interlan
 • Asociația Magistraților din România
 • Asociatia Mentor in munca sociala
 • Asociatia Metrologilor din România – AMRO
 • Asociația Națională a Aviatorilor Pensionari — ANAP
 • Asociația Națională a Evaluatorilor din România — ANEVAR
 • Asociația Națională a Psihologilor Școlari — ANPS
 • Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural — ANTREC
 • Asociația Națională Profesională de Hidraulică și Pneumatică din România — FLUIDAS
 • Asociația Organizatorilor de Pariuri din România
 • Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR)
 • Asociația pentru Antreprenoriat din România — APAR
 • Asociația pentru Îmbunătățiri Funciare și Construcții Rurale din România — AIFCR
 • Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România — APAPR
 • Asociația Presei Auto din România (APAR)
 • Asociația Română a Cărnii — ARC
 • Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România – APCPR(fost Patronatul Român al Cărnii de Porc)
 • Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET)
 • Asociația Profesională a Experților Judiciari de pe lângă Curtea de Apel București — APEJ-CAB [1]
 • Asociația Rețelelor de Franciză din România (ARFR)
 • Asociația Română a Brokerilor de Credite — ARBC
 • Asociația Română a Profesioniștilor în Relații Publice — ARRP
 • Asociația Română pentru Tehnică de Securitate — ARTS
 • Asociația Scriitorilor Profesioniști din România (ASPRO)
 • Asociația Societăților de Leasing din România — ASLR
 • Asociația Traducătorilor din România (ATR)
 • Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România — BAAR
 • Colegiul Medicilor din București — CMB
 • Colegiul Medicilor din România — CMR
 • Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)
 • Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)
 • Colegiul Psihologilor din România — www.copsi.ro
 • Consiliul Român pentru Publicitate (Romanian Advertising Council) — RAC
 • Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România — CECCAR
 • Corpul Național al Polițiștilor – CNP
 • Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM)
 • Federația Română pentru Dezvoltare Montană și Rurală – FRDMR
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România — OAMGMAMR
 • Organizația Națională Interprofesională Vitivinicolă — ONIV
 • Societatea Română de Marketing și Cercetarea Opiniei Publice — SORMA
 • Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — UCMR-ADA
 • Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR)
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România — UNNPR
 • Uniunea Națională a Organismelor de Plasament Colectiv — UNOPC
 • Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România — UNSAR
 • Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România — UNSICAR
 • Uniunea Producătorilor de Fonograme din România — UPFR
 • Uniunea Profesiilor Liberale din România — UPLR
 • Uniunea Ziariștilor și Editorilor Auto din România (UZEAR)
 • Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România — UZP
 • Uniunea Democrată a Oamenilor Muncii din România — UDOMR
   • Asociatia Romana de Turism Medical – http://www.artm.ro ARTM
   • Uniunea Națională a Patronatului Român — UNPR
   • Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 — UGIR1903
   • Alianța Confederațiilor Patronale din România — ACPR
    • Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții — ARACO
    • Confederația Națională a Patronatului Român — CNPR
    • Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului — CPISC
    • Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România — CNIPMMR
    • Consiliul Național al Patronilor Din România — CoNPR
    • Patronatul Național Român — PNR
    • Uniunea Generală a Industriașilor din România — UGIR
   • Confederația Patronală din Industria Română — CONPIROM
    • Asociația Patronală a Forestierilor din România — ASFOR
    • Asociația Producătorilor de Mobilă din România — APMR
    • Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie din România — ROMPAP
    • Patronatul Medicinei Integrative — PMI
   • Asociația Administratorilor de Păduri — AAP
   • Asociația Armatorilor și Operatorilor Portuari și Fluviali — AAOPFR
   • Asociația Berarii României — www.berariiromaniei.ro
   • Asociația de Comunicații prin Cablu (ACC)
   • Asociația Constructorilor de Automobile din România — ACAROM
   • Asociația Crescătorilor de Albine din România (ACAR)
   • Asociația Difuzorilor și Editorilor – Patronat al Cărții — ADEPC
   • Asociația Distribuitorilor de Utilaje de Construcții — ADUC
   • Asociația Distribuitorilor de Medicamente din România — ADMR
   • Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România — AFEER
   • Asociația Industriei Feroviare — AIF
   • Asociația Industriei Muzicale din România — AIMR
   • Asociația Marilor Rețele Comerciale din România — AMRCR
   • Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT)
   • Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor Români — (ANEIR)
   • Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România — ANISP
   • Asociația Națională de Turism Rural Ecologic și Cultural — ANTREC
   • Asociația Națională Patronală a Producătorilor de Nutrețuri Combinate din România “NUTRICOMB”
   • Asociația Oamenilor de Afaceri din România — AOAR
   • Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor din România — APITSIAR
   • Asociația Patronală a Angrosiștilor de Cereale din România (ANCER)
   • Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii — ANIS
   • Asociația patronală a investitorilor italieni în România — Unimpresa
   • Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară — PATROMIL
   • Asociația Patronală Română din Industria Laptelui — APRIL
   • Asociația Presei Sportive din România (APS)
   • Asociația Producătorilor de Ambalaje din România — APRA
   • Asociația Producătorilor de BCA — Pro BCA
   • Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România — APMCR
   • Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA)
   • Asociația Producătorilor și Importatorilor de Centrale Termice din România (APICT)
   • Asociația Proprietarilor de Păduri din România — APPR
   • Asociația Română a Agențiilor Imobiliare – ARAI
   • Asociația Română a Băncilor — ARB
   • Asociația Română a Cărni (ARC)
   • Asociația Română a Distribuitorilor de Metale — ARDIMET
   • Asociația Română a Magazinelor Online — ARMO
   • Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente — ARPIM
   • Asociația Română pentru Industria Electronică și Software – ARIES
   • Asociația Transportatorilor Feroviari din România — ATFER
   • Asociatia Nationala a Producatorilor din Pescarie ROMFISH – ROMFISH
   • Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România — COTAR
   • Federația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România
   • Federația de Petrol, Energie si Gaze – FedePEG FedePEG
   • Federația Metalelor și Pietrelor Prețioase și Semiprețioase Diamond-Gold (FMPPS-DG), asociație care însumează 2.000 de firme ce desfășoară operațiuni cu metale și pietre prețioase
   • Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România — FNPAR
   • Federația Operatorilor Români de Transport — FORT
   • Federația Patronală a Industriei Ușoare (FEPAIUS)
   • Federația Patronală Petrol și Gaze — www.fppetrolgaze.ro
   • Federația Patronală Română din Industria Alimentară — ROMALIMENTA
   • Grupul Difuzorilor și Editorilor de Presă (GEDEP)
   • Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România — LAPAR
   • Organizația Patronală a Industriei Alcoolului și Băuturilor Alcoolice – GARANT

  natul din industria cimentului și altor produse minerale pentru constructii din România — CIROM

  • Patronatul Național al Viei și Vinului — PNVV
  • Patronatul Presei Române — PPR
  • Patronatul Presei din România — Romedia
  • Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă — PPTT
  • Patronatul Român din Industria de Morărit și Panificație — ROMPAN
  • Patronatul Societăților de Securitate — PSS
  • Patronatul Societăților din Construcții — PSC
  • Patronatul Societăților Independente Producătoare de Bere
  • Patronatul Zahărului din România — www.zahar.ro
  • Uniunea Agențiilor de Publicitate din România — UAPR
  • Uniunea Crescătorilor de Păsări din România — UCPR
  • Uniunea Națională a Agențiilor Imobiliare — UNAI
  • Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare) — UNPIR
  • Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România — UNTRR
  • Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești — UCECOM
  • Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România — APLER
  • Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România — FEDCR

   

  • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
  • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
  • Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)
  • Consiliul Concurenței (CC)
  • Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice (CONSIB)

  Informații preluate de pe WIKIA.ORG