sigle UE

MC SOCIAL SOLUTION - Startupsmart500.ro Platforma firme Diaspora

MC SOCIAL SOLUTION

MC SOCIAL SOLUTION social media

Despre Administrator:

Numele meu este Modreanu Claudia și sunt administratorul firmei MC SOCIAL SOLUTION.

În calitate de angajat al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educaținală (CJRAE) Vrancea, am făcut parte din echipa de implementare a Proiectului “CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”, februarie 2015 – ianuarie 2017. Proiectul a făcut parte din programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” prin întărirea coeziunii sociale la nivelul judeţului Vrancea. 

În acest proiect am colaborat cu asistenții sociali din cadrul primariilor din județ pentru a ne furniza detalii legate de familiile plecate la lucru în străinătate. Câți copii au unul sau ambii părinți plecați, care dintre acești copii au fost plecați din țară și au revenit să studieze în România. În foarte multe cazuri, asistenții sociali nu aveau datele actualizate sau le era foarte greu să realizeze anchetele sociale, informații care trebuiau să existe la dosar conform H.G. 691/2015 sau Ordinul 1985/2016. 

Activitatea CJRAE presupune prin natura sa interacțiunea cu prevederile legislației mai sus amintite, fapt ce a dus la descoperirea necesității punerii la punct a activității din primării privind managementul cazurilor de risc social.

Despre Afacere: 

O platformă de software inovativa în domeniul asistenței sociale, destinată Primăriilor, care va oferi firmei nou înființate posibilitatea de a presta servicii către clienți prin intermediul acestui instrument.

Despre servicii:

Platforma pune la dispoziția primăriilor sub formă de serviciu în Cloud va oferi un instrument de colectare, gestionare a datelor privind familiile cu copii aflate în risc social și de raportare a cazurilor, întărind astfel capacitatea autorităților locale de a identifica și monitoriza situațiile de risc din comunitate și de a furniza servicii sociale eficiente de prevenire a acestor riscuri, în special cel al separării copilului de părinți.

Activitate: Dezvoltare platforma socială

CONTACT FIRMĂ

Vizualizări:
619

Lasă un răspuns